Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare i fritidshem till SlestadsskolanSista ansökningsdatum: 2017-08-06
Referensnummer: 150584

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Michael Johansson, 013-20 60 44

Ansök här!

Om arbetsplatsen

”Personal och elever på Slestadsskolan strävar efter att i alla lägen agera modigt, mänskligt och mångfasetterat. Tillsammans ska vi stå för trygghet och trivsel där alla ges möjlighet att utvecklas maximalt i ett lustfyllt lärande"

Slestadsskolan ligger i stadsdelen Lambohov i Linköping. Vi är en F-6 skola med ca. 400 elever och 65 personal. Skolan ligger i anslutning till fina omgivningar med stor skolgård samt tillgång till Lambohovs aktivitetspark.

Arbetsbeskrivning

Förstelärare i fritidshem erhåller ett lönetillägg på 3000kr/månad. 10 % av arbetstiden är avsatt för utvecklingsfrågor.  

Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom fritidshemmet. Förutom uppdraget som lärare i fritidshem/fritidspedagog gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem: 

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten. 
  • Vara mentor för blivande lärare i fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning. 
  • Skapa goda rutiner och framåtsyftande arbetssätt. 
  • Ingå i fritidshemmets utvecklingsgrupp med arbetslagsledaren som närmaste kollega.
  • Vara en positiv och pådrivande kraft i arbetslaget.

Försteläraren i fritidshem kommer genomgå kompetensutveckling för att ges goda förutsättningar att arbeta med ovanstående uppdrag.

Kvalifikationer

  • Du är fritidspedagog eller grundlärare i fritidshem. 
  • Du har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på. 
  • Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever och föräldrar. 
  • Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, för dig själv och för eleven.

Varmt välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2017