Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förstelärare MaNo, Elsa Brändströms skola.


Kontaktperson:
Anders Ekelund Rektor, 013-263795

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Elsa Brändströms skola är en nyrenoverad och centralt belägen skola som i augusti startade i full skala. Under läsåret 2016/17 har skolan undervisning för ca 330 elever och ca 50 personal. Skolan är tänkt att vara femparallellig. Vi har en inriktning med språk samt allmän inriktning, en engelsk sektion och två förberedelseklasser.

Arbetsbeskrivning

Förstelärare arbetar i skolan på uppdrag av rektor som också är chef. Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla verksamheten i något/några av ämnena för att öka måluppfyllelsen.

Förutom uppdraget som lärare gäller följande uppdrag för försteläraren:

  • arbeta med att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta för att utveckla undervisningen
  • handleda (coacha) andra lärare och föra pedagogiska samtal
  • hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen
  • verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • utveckla de naturvetenskapliga ämnena tillsammans med andra ämnen på skolan

Kvalifikationer

Legitimerad MaNo-lärare med erfarenhet.

Grundbefattning som tillsvidareanställd lärare. Visstidsförordnande som förstelärare under tre år med arbetstidsvillkor enligt lokalt kollektivavtal. Enligt detta avtal har försteläraren 60 % undervisning och 40 % utvecklingsuppdrag och ett lönetillägg motsvarande 1 500 kr, som omvandlas till lön efter ett år av förordnandetiden. Därtill gäller lönetillägg 5000 kr/månad under förordnandetiden

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 9 september 2016