Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare med särskilt uppdrag i matematik till LinghemsskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-02
Referensnummer: 143343

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Wallén Rektor, 013-205753

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linghemsskolan, som idag består av 230 elever åk.7-9 (inkl. förberedelseklass) samt ca.30 lärare/personal, ligger endast 5 minuters pendeltågsresa från Linköpings centralstation. Trygghet och kunskapsfokus är kärnvärden som skolans undervisning vilar på och som leder till ett lugnt och stabilt undervisningsklimat.

Skolledning, lärare och elever sätter stort värde i ett gott samarbete som skapas under lektioner, mentorstid, elevråd, kompisstödjaraktiviteter samt stormöten där alla elever och vuxna på hela skolan träffas för utbyte av gemensam information. Linghemsskolan står inom de närmaste året inför en om/tillbyggnation med målet att till läsårsstart ht 2018 kunna ta emot 450 elever i åk.4-9.

Inför läsåret 2017/2018 söker vi en förstelärare med särskilt uppdrag i matematik till Linghemsskolan. Vi söker dig med ”glimten i ögat”, som brinner för skolutveckling och känner en glädje i att leda och utveckla kollegor i matematikämnet på en högstadieskola. Det är meriterande att ha arbetat med ett inkluderande arbetssätt och med formativ bedömning.

Arbetsbeskrivning

 Förstelärare med särskilt uppdrag i matematik arbetar i skolan på uppdrag av rektor som också är chef. Du har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning i matematikämnet på högstadiet, en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning. Försteläraren skall leda samt delta i planering och vidareutveckling av matematikämnet på Linghemsskolan. Huvudfokus kommer att ligga på en fortsatt kvalitetssäkring av de senaste årens utvecklingsarbete med - pedagogiska planeringar - den praktiska klassrumsundervisningen - bedömning och betygssättning

Uppdraget som förstelärare är ett visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare som grund. Uppdraget består av 60 % undervisning och 40 % utvecklingsuppdrag och ett lönetillägg motsvarande 1 500 kr, som omvandlas till lön efter ett år av förordnandetiden.  Därtill gäller lönetillägg 5000 kr/månad under förordnandetiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare i matematik/no åk. 4-9, har flerårig erfarenhet av undervisning i ämnena inom grundskolans högstadium samt dokumenterat goda vitsord, exempelvis genom styrkta referenser. Du kan visa på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen och god omvärldsbevakning kring främst matematikämnet. Vidare har du ett starkt intresse för att utveckla pedagogiken och undervisningsmetodiken ute i klassrummen genom att på ett konkret sätt leda och coacha kollegor i deras vardag. Vi värdesätter att du visar en egen drivkraft och tar egna initiativ för att bidra till verksamhetens måluppfyllelse. Du har förmågan att se alla elever/kollegor och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Din ansökan ska bestå av

  • ett cv
  • ett personligt brev där du anger exempel på:
    - samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
    - hur du har bidragit till utveckling av undervisningen i matematik (din egen och/eller arbetslagets/skolans) på din skola
    - hur du vill utveckla matematikundervisningen om du får detta uppdrag
    - dokumenterade vitsord/styrkta referenser
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 juni 2017