Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare med utvecklingsuppdragSista ansökningsdatum: 2017-06-20
Referensnummer: 155590

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Therese Wickman, 013-20-55-01

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du bli en del av Vist skolas härliga team? Vi söker nu en förstelärare med utvecklingsuppdrag.

Vårt arbetsklimat är gott och vi är en skola med ambition att vara i framkant. Vi står även inför spännande utmaningar då vi under läsåret 18/19 öppnar Norrbergaskolan. Vill du vara med oss och driva och utveckla skolans verksamhet, då är du välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare med utvecklingsuppdrag kommer du att arbeta med att utveckla skolans verksamhet. Tjänsten är riktad mot lågstadiet där tidig läs- och skrivinlärning samt matematiska grunder är viktiga byggstenar. Samverkan med förskoleklassen är viktig för att kunna möta eleverna på rätt nivå från början och sedan kunna bygga vidare för att skapa en röd tråd i undervisningen. Vi ser helst att du har ett stort intresse för matematik och att du även är kunnig inom NO.

Som förstelärare med utvecklingsuppdrag ingår du i vårt förstelärarteam/vår utvecklingsgrupp med tydligt fokus mot att öka elevernas resultat. Du kommer att ha minst 20% nedsättning för utvecklingsarbete och du kommer att vara en viktig person för skolans utveckling framåt. Vi arbetar målinriktat och med entusiasm för ökad kvalitet. Du kommer vara en förebild och mentor för nyanställda samt ha en viktig roll i att bygga upp vår nya skola, Norrbergaskolan. Norrbergaskolan kommer tillhöra Vist skolas rektorsområde och samverkan mellan skolorna är viktig.

Kvalifikationer

För tjänsten som förstelärare med utvecklingsuppdrag ser vi att du är utbildad lärare inom grundskolans tidigare år med legitimation i matematik och NO. Gärna även svenska om möjligt.

Du har minst fyra år väl vitsordat arbete med undervisning och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du har legat i framkant vad gäller utveckling av ämnesdidaktiska metoder. Du utgår från gällande styrdokument och drivs av att hitta bra lösningar för vår verksamhet i både stort och smått. Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta, IKT är en naturlig del av din vardag.

Vi vill även att du:

  • har förmågan att entusiasmera och engagera
  • ser uppkomna problem som utmaningar att hitta lösningar på istället för att se dem som hindrande
  • drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar för verksamheten, för dig själv och för eleverna
  • har ett professionellt förhållningssätt i mötet med medarbetare, elever och vårdnadshavare
  • har förmågan att samarbeta och delta aktivt i olika team

Vår vision är: En inkluderande skola där elever utmanas för högsta möjliga måluppfyllelse och pedagoger samverkar kring elevernas lärande, trygghet och trivsel.

Tror du att detta passar dig? Skicka i så fall in din ansökan till oss redan idag, intervjuer sker löpande. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Vill att du i ditt personliga brev:

  • anger exempel på samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • anger exempel på hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • beskriver hur du vill utveckla undervisningen om du får detta uppdrag
  • skickar med dokumenterade vitsord/styrkta referenser 

Välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 20 juni 2017