Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare mot fritidshem till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2017-07-05
Referensnummer: 157723

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anna Rosén, 013-20 79 61
Anders Forsberg, 013-20 65 56

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Blästadsskolan. En F-6 skola med särskola och hörselklass. Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år. I byggnaden F-3 är fritidshemmen integrerade lokalmässigt. Blästadsskolans skolgård har fina klätterställningar och rymliga ytor som gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolan och fritidshemmets grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

  • att aktivt ta del i lärandet
  • att utveckla sina egna förmågor
  • att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron
  • att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö


Arbetsbeskrivning


Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom fritidshemmet. Förutom uppdraget som lärare fritidshem/fritidspedagog gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem.

  • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten.
  • Vara mentor för blivande lärare fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning.
  • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande. 
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/ undervisningen.
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Minst 10 % av arbetstiden kommer att avsättas för uppdraget. För att ges goda förutsättningar att arbeta med ovanstående uppdrag kommer du att erbjudas adekvat kompetensutveckling.


Kvalifikationer

Du har behörighetsgivande examen och lärarlegitimation, flerårig erfarenhet av yrket samt dokumenterat goda vitsord. Du har visat på mycket god förmåga att främja elevers utveckling och lärande och har god insikt i fritidshemsverksamheten och dess styrdokument.
Särskild lönesättning gäller under förordnandetiden.

Intervjuer sker löpande.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 juli 2017