Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare till ÄnggårdsskolanSista ansökningsdatum: 2016-08-07
Referensnummer: 104927

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Åsa Norberg, 013-207838

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Änggårdsskolan är en skola som ligger i bostadsområdet Lambohov. Skolan har cirka 330 elever i åldrarna 6-12 år och består av förskoleklasser, grundskola och fritidshem. Änggårdsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla tar ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Vi söker nu en förstelärare för grundskolan årskurs 4-6.

Grundbefattning som tillsvidareanställd lärare. Visstidsförordnande som förstelärare under tre år med möjlighet till förlängning. Under förordnandetiden utgår ett lönetillägg motsvarande 5000 kr per månad vid heltidstjänstgöring.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget innebär att undervisa i årskurs 6 under kommande läsår med inriktning sv/so/eng och att arbeta för att utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen.

Förutom uppdraget som lärare gäller följande uppdrag för försteläraren:

  • arbeta med att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta för att utveckla undervisningen,
  • initiera och samordna processer som utvecklar kollegialt lärande
  • hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen
  • verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Meriterande om du är väl insatt i formativ bedömning och har fördjupade kunskaper i bedömning och betyg.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare med flerårig erfarenhet av undervisning inom skolan samt dokumenterat goda vitsord/styrkta referenser. I din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen och god omvärldsbevakning. Du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och en stark vilja att utveckla lärarkollegor och elever.

Din ansökan ska bestå av:

cv
ett personligt brev där du anger exempel på:

  • samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • dokumenterade vitsord/styrkta referenser
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 augusti 2016