Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare till HarvestadsskolanSista ansökningsdatum: 2016-09-13
Referensnummer: 112072

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jenny Linde, rektor, 013-208894

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Harvestadsskolan är en nybyggd skola i södra delarna av Linköping och vi fortsätter att växa. Vill du vara med att utveckla och bygga nytt, då är Harvestadsskolan platsen för dig! Vi söker nu en förstelärare.

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Harvestadsskolan är du tryggheten, utmanaren, uppmuntraren och utvecklaren. Det innebär att du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och att du tycker om att se elever och kollegor växa och utvecklas. Du anser att systematiskt kvalitetsarbete är självklart och du drivs av att vara en del av skolutveckling.

Du är en självklar del i att skapa goda rutiner och ett framåtsyftande arbetssätt för vår skolverksamhet.

Du utgår från gällande styrdokument och drivs av att hitta nya sätt att undervisa och lockar eleverna längre i sin kunskapsinhämtning. Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta.

Lärarna på Harvestadsskolan har ett lokalt arbetstidsavtal. Detta innebär 40h på plats på skolan för att möjliggöra samarbete och kollegialt lärande. För detta utgår ett lönetillägg på 1500kr per månad.

Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Under förordnandetiden utgår ett lönetillägg motsvarande 5000kr per månad vid heltidstjänstgöring. Som förstelärare arbetar du på uppdrag av rektor som också är din chef.

Kvalifikationer

Du har lärarlegitimation, är behörig för årskurserna 4-6 och kan uppvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning. Du har en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och har ett starkt intresse av att utveckla undervisningen. I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling i fokus. Du har ett starkt intresse i den undervisningsnära forskningen och en god omvärldsbevakning kring dina ämnen.

  • Du är ansvarstagande, lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar.
  • Du har förmågan att entusiasmera och engagera och ser inte uppkomna problem som ett hinder utan en utmaning som du vill hitta en lösning på.
  • Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever och föräldrar.
  • Du drivs av en vilja att se möjligheter till förbättringar både för verksamheten, för dig själv och för eleven.

Vår vision är Harvestadsskolan, kunskap, trygghet och glädje för alla, hela dagen. Tror du att detta passar dig så önskar vi att du söker till oss..

Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 13 september 2016