Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Förstelärare till RosendalsskolanSista ansökningsdatum: 2016-06-23
Referensnummer: 105799

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Karin Lång/Rektor, 013-207905

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Rosendalsskolan är en Enskild Kommunal skola. Det innebär att vi kombinerar det bästa av två världar. Den kommunala stabiliteten och långsiktigheten möter korta beslutsvägar, flexibilitet och handlingskraft. Skolan har en internationell prägel som vi är stolta över. Vi är också stolta över att ha duktig personal som brinner för att ge våra elever en god start i livet.

Vi söker nu en förstelärare för grundskolan årskurs 4-5, samtliga ämnen.

Arbetsbeskrivning

Som förstelärare arbetar du i skolan på uppdrag av rektor som också är din chef. Du har lärarlegitimation och en behörighetsgivande lärarexamen för respektive skolform samt adekvat ämnesinriktning. Du har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning.

Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat till tre år med möjlighet till förlängning. Under förordnandetiden är du tjänstledig från din grundanställning i Linköpings kommun. Under förordnandetiden utgår ett lönetillägg motsvarande 5 000 kr per månad vid heltidstjänstgöring.

Uppdraget innebär att arbeta för att utveckla verksamheten i något/några av ämnena för att öka måluppfyllelsen. Förutom uppdraget som lärare gäller följande uppdrag för försteläraren:

  • Arbeta med att förbättra elevernas studieresultat och på ett systematiskt och professionellt sätt arbeta för att utveckla undervisningen
  • Initiera och samordna processer som utvecklar kollegialt lärande
  • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen
  • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Du kan läsa mer om vår enhet på www.linkoping.se/rosendalsskolan

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad och behörig ämneslärare och har flerårig erfarenhet av undervisning inom skolan. I din erfarenhet har du visat på mycket god förmåga att förbättra elevernas studieresultat. Du har ett intresse för den undervisningsnära forskningen och god omvärldsbevakning. Och du har ett starkt intresse för att utveckla den pedagogiska undervisningen och en stark vilja att utveckla lärarkollegor och elever.

Din ansökan ska bestå av ett CV samt ett personligt brev där du anger exempel på: 

  • ämnen och årskurser du är behörig att undervisa i
  • samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat
  • hur du har utvecklat undervisningen (din egen undervisning och/eller undervisningen på din skola)
  • beskriv hur du vill utveckla undervisningen om du får detta uppdrag

I samband med rekryteringen kommer arbetsgivaren att inhämta referenser från din närmaste chef, vars namn ska anges i din ansökan.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 juni 2016