Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog alt. lärare med inriktning mot fritidshemSista ansökningsdatum: 2016-11-02
Referensnummer: 118835

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Mia Jonasson, rektor, 0703-853143

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekängens skolor är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö nära Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande.
Ekängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan, där våra elever i förskoleklass och årskurs 1 går och Ekängsskolan, där våra elever i årskurs 2-6 går.

Vår fritidshemsorganisation består av sex fritidshem och öppen verksamhet. Tre fritidshem F-1 finns på Bärstadskolan och tre fritidshem 2-3 samt öppen verksamhet finns på Ekängsskolan.
Tjänsten är på Ekängsskolan.

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för verksamheten. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.
Personalen arbetar i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Vi prioriterar tid för kollegialt lärande och samarbete i våra arbetslag.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en arbetsplats med gott samarbete och en stark gemensakap  där du får möjlighet att använda din kompetens och utvecklas som pedagog.
Som fritidspedagog sträcker sig dina arbetsuppgifter över hela verksamheten. I skolan på förmiddagen och på fritidshemmet på eftermiddagen där du tillsammans med dina kollegor skapar ett kreativt och lustfyllt lärande.

Kvalifikationer

Vill du vara en av medarbetarna på Ekängens skolor, "grundskolan där lärarna ständigt lär sig" (Corren 30 aug-16).

  • Då har du en Fritidspedagogexamen eller en lärarexamen mot fritidshem.
  • Du känner lust och engagemang i ditt arbete med elever och kollegor och vet att utveckling är utmanande och kräver ett gemensamt arbete mot uppsatta mål.
  • Du  har förmåga att skapa positivitet, trygghet och lust i arbetet och ser till alla elevers behov och förutsättningar för lärande och utveckling.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 2 november 2016