Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog/ Lärare i fritidshemSista ansökningsdatum: 2017-05-11
Referensnummer: 148568

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Thomas Ahola, 013-294979

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Bankekinds skola och fritidshem är en F-3 skola med två fritidshem. På skolan går det sammanlagt ca 70elever. Skolan ligger i ett litet samhälle nära Linköpings centrum. Här arbetar skola och fritidshem i nära samverkan. Arbetslagen är välfungerande och fokus ligger på elevernas bästa. Fritids disponerar lokaler som är anpassade för verksamheten. I skolans närhet finns skog för utevistelse och bussförbindelser om man ska på längre utflykter.
Bankekinds skola är en egen skolenhet men har ett nära samarbete med Askeby skola och är en organisatorisk del av skolorna i Askeby och Bankekind.

Arbetsbeskrivning

Som fritidspedagog verkar du för att eleverna får en god omsorg och kunskapsutveckling före och efter skoldagen, samt under lov. Inom ramen för din yrkesroll arbetar du även i skolverksamheten.

Du bidrar till en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet, utifrån våra styrdokument. Tillsammans med dina kollegor skapar du en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete.

Vi söker dig som kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet som alltid sätter eleven i centrum. Du är en viktig kugge på fritidshemmet som ger eleverna trygghet, glädje, lust och engagemang.

Kvalifikationer

  • Fritidspedagogexamen eller lärarlegitimation för lärare med inriktning fritidshem.
  • Behörighet att undervisa i slöjd och idrott är meriterande men inget krav.
  • Du är trygg i din roll som fritidspedagog och i de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.
  • Du är kommunikativ och har lätt att bygga relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.

Stor vikt läggs vid flexibilitet och förmågan att driva utvecklingen i verksamheten framåt. 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 maj 2017