Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2017-03-03
Referensnummer: 136476

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anna Rosén, 013-207961
Anders Forsberg, 013-206556

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Blästadsskolan. En F-6 skola med särskola och hörselklass. Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år. I byggnaden F-3 är fritidshemmen integrerade lokalmässigt. Blästadsskolans skolgård har fina klätterställningar och rymliga ytor som gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolan och fritidshemmets grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

  • att aktivt ta del i lärandet
  • att utveckla sina egna förmågor
  • att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron
  • att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ingå i ett arbetslag på fritidshemmet och kommer att tillsammans med kollegor i skolan och på fritids arbeta med elevernas hela skoldag. Följa eleverna och delta i undervisningen och aktiviteter både inomhus och utomhus under skoldag och på fritidstid. Som fritidspedagog planerar och leder du delar av verksamheten enskilt och tillsammans med kollegor 

Kvalifikationer

Du är utbildad fritidspedagog alternativt lärare mot fritidshemmet och har erfarenhet av liknande arbete och av att leda elevgrupper och samarbeta med kollegor under fritidstiden. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om IKT och arbete med systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet.

Vi söker dig som:

  • är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete
  • har en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap
  • tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat
  • är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar
  • är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer samt har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 mars 2017