Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog till TanneforsskolanSista ansökningsdatum: 2017-07-30
Referensnummer: 156940

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jan Eklund, 013-29 46 42
Jessica Wågh, 013-20 73 41

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Tanneforsskolan som är en liten skola mitt i Linköpings stad. Tanneforsskolan är en skola med ca 200 elever från F-6. Vi har närhet till de parker, teatrar, museum och den simhall som innerstaden erbjuder men skolan ligger ändå skyddat i ett lugnt område. På fritidshemmen välkomnar vi ca 150 elever fördelade på tre avdelningar. De tre avdelningarna är uppdelade i F-1, 2-3 och öppet fritids(4-6). På Tanneforsskolan finns även särskild undervisningsgrupp F-6, som är elever med grav språkstörning. Skolan arbetar inkluderande på alla plan, då inkludering är ett av våra prioriterade mål.

På Tanneforsskolan får du en arbetsplats där vi aktivt arbetar mot kommunens övergripande mål där alla elever ska utmanas i sitt lärande på lika villkor. Här skapar vi ett lustfyllt lärande tillsammans med engagerade elever och engagerad personal.

Arbetsbeskrivning

Fritidshemmets tre avdelningar samarbetar med skolans lärare för att skapa en helhetsbild av elevernas skolvardag och utveckling. Tillsammans med kollegor ansvarar Du för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet vid fritidshemmet i enlighet med läroplanen.
Viss tid av tjänsten är som resurs i klass i samverkan med klasslärare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har fritidspedagogexamen eller motsvarande.

  • Du är ansvarstagande, lyhörd och har förmågan att se till varje elevers individuella behov och förutsättningar.
  • Du har även förmågan att entusiasmera elever och väcka deras lust till lärande.
  • Du har förmågan att samarbeta kollegialt och vara en aktiv deltagare i arbetslaget.
  • Du har ett gott förhållningssätt i möten med elever och vårdnadshavare.

Vi söker en engagerad och entusiastisk medarbetare som har lätt för att samarbeta och som känner stolthet för sitt jobb.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 juli 2017