Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog/barnskötareSista ansökningsdatum: 2016-07-31
Referensnummer: 108027

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anders Forsberg, 013-206556

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Välkommen till Blästadsskolan. En F- 6 skola med särskola och hörselklass. I byggnaden F-3 är fritidshemmen integrerade lokalmässigt.
Administrationen, rektorsexpeditionen, personalrum och skolhälsan hittar du i huvudbyggnaden vid entrén från Ekholmsvägen 117.

Vi har en skolgård med fina klätterställningar och rymliga ytor för bollekar m.m.

Anders Forsberg är Blästadsskolans rektor.
Biträdande rektorstjänsten är just nu under tillsättning.

Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.
Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet :

  • att aktivt ta del i lärandet
  • att utveckla sina egna förmågor
  • att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron
  • att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö

Arbetsbeskrivning

Arbetet kommer att bedrivas på Blästadsskolans fritidshem och i klass.

Kvalifikationer

Fritidspedagog/barnskötare med erfarenhet.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 31 juli 2016