Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fritidspedagoger


Kontaktperson:
Monica Shaffeir, 013-20 75 10
Fackliga representanter:
Sandra Wahlström - Lärarförbundet , 013-207386
Elisabeth Israelsson – Lärarnas riksförbund , 013-207800

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Atlasskolan ligger på Garnisonen i Linköping. Vi finns mitt i ett expansivt och spännande område med det fina eklandskapet som närmaste granne. Vi har nära till det mesta! Atlasskolan har cirka 320 elever från förskoleklass  till och med årskurs 6. Våra elever kommer från hela kommunen men vi är också hänvisningsskola för närområdets barn. Vår inriktning är språk som i praktiken innebär att alla våra elever får fler lektioner i engelska redan från årskurs 1, att de som vill kan välja spanska som elevens val och att vi börjar läsa tyska, franska eller spanska som språkval redan i årskurs 4. På skolan finns också en engelsk och en portugisisk sektion. Vi följer svensk läroplan och undervisningen sker på svenska utom i sektionerna.

Vi har ett engagerat och glatt kollegium som har höga förväntningar på våra elevers kunskapsutveckling men vi värnar också om den goda anda och tolerans som finns mellan elever och mellan elever och personal på skolan. Vi har goda resultat och jobbar med framtiden i sikte.

Atlasskolan har expanderat "nerifrån" de senaste åren vilket har lett till att vårt fritidshem har blivit dubbelt så stort. Fritidshemmet består av fyra avdelningar kopplade till årskurserna F - 3. Vi söker två fritidspedagoger med utvecklingsuppdrag.

Arbetsbeskrivning

Utveckla fritidsverksamheten med utgångspunkt från den nya läroplanen och de allmänna råden.

Kvalifikationer

Fritidspedagog med legitimation gärna med behörighet i musik och/ eller trä - och metallslöjd. Vi söker dig som har lust och engagemang i ditt arbete med elever och kollegor och som vet att utveckling är utmanande och kräver målmedvetenhet och en stark tro på det man kan och vill. Om du satsar så stöttar vi!

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 oktober 2016