Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Fritidspedagog/Lärare i FritidshemSista ansökningsdatum: 2017-04-23
Referensnummer: 143545

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Viola Molander, rektor, 013-207744

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Med sitt natursköna läge utgör Fredriksbergsskolan en oas i Linköpings södra stadsdelar. Hos oss vistas barnen i en trygg och stimulerande miljö. Närheten till naturen stimulerar och aktiverar barnen på ett hälsofrämjande sätt. Vid undervisning utomhus använder barnen alla sinnen, samtidigt som inlärningen kopplas till något positivt.

Kompetent och engagerad personal arbetar för att uppmärksamma varje enskilt barn och dess behov.

Med barnens utveckling och välmående i fokus skapas en trygg och glädjefull atmosfär där barn, personal, fritidsverksamhet och föräldrar arbetar tillsammans.

Fredriksbergsskolan består av följande verksamheter:

  • grundskola F-6
  • Rh-grupp, en särskild undervisningsgrupp som riktar sig till elever med rörelsehinder
  • fritidshem
  • autismspektragrupp

40 personer arbetar med de ca 190 eleverna som går på Fredriksbergsskolan.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta på någon av våra tre fritidshemsavdelningar tillsammans med engagerade kollegor. Tillsammans planerar, genomför och utvärderar ni verksamheten så att våra barn ges möjlighet att utvecklas maximalt.

Kvalifikationer

Utbildning som fritidspedagog/lärare i fritidshem, med god kännedom om gällande styrdokument.

 Vi söker dig som:

  • har god samarbetsförmåga med elever, personal och föräldrar.
  • tillför entusiasm, energi och lust i arbetet, har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer.
  • är självgående, strukturerad och ordningsam.
  • har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får dem att växa.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 24 april 2017