Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

GIS-ingenjör till Linköpings kommunSista ansökningsdatum: 2017-05-29
Referensnummer: 147322

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Maryam Zeitooni-Dicker, 013-206368

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med verksamheter och medarbetare som arbetar inom olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunlantmäteriet är ansvarig för lantmäteri- och kartverksamheten i Linköpings kommun och utför uppdrag och tjänster åt allmänheten och näringslivet samt kommunens förvaltningar och bolag. Kommunlantmäteriet består av de två avdelningarna, GIS och landskapsinformation och Lantmäterimyndigheten. På kontoret arbetar 28 medarbetare som GIS-ingenjörer, kartingenjörer, mätningsingenjörer och förrättningslantmätare.


Som GIS-ingenjör hos oss kommer du att tillhöra avdelningen GIS och landskapsinformation. Avdelningen ansvarar för att samla in, förvalta och utveckla geografisk information och även att förvalta det geografiska informationssystemet i Linköpings kommun, kallat LinGIS. I praktiken består LinGIS av ett antal programvaror, applikationer och databaser med geografisk information. Avdelningen erbjuder mät-, kart- och GIS-tjänster och arbetar, till en del, på uppdrag av andra förvaltningar och kommunala bolag. Vi arbetar mycket aktivt med geografisk information i 3D. Målsättningen är att vara det givna valet av GIS-kompetens inom kommunens alla verksamhetsområden. Avdelningen har idag 16 medarbetare varav 6 GIS-ingenjörer. 

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta med drift, underhåll och utveckling av kommunens geografiska databaser och våra webbaserade karttjänster på intranätet och internet. Du sköter drift av GIS-verktyg samt att arbeta med support, utbildning och stöd till GIS-användare. Utveckling av GIS-tjänster och applikationer till olika verksamheter inom kommunen och ha kontakter med kunder internt och externt ingår i ditt arbete. Du kommer också till en del att arbeta med GIS-analyser och projektledning.

Dina arbetsuppgifter kan komma att variera beroende på hur vi bäst nyttjar din kunskap på vår avdelning. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är GIS-ingenjör eller har annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.

Arbetet innebär att vara nyfiken och nytänkande kring kartans användning och att bevaka kartans betydelse och utveckling i omvärlden. Att vara lyhörd, kommunikativ och ha ett kvalitets-och nyttotänk är viktiga egenskaper.

Din samarbetsförmåga och flexibilitet medför att du löser verksamhetens uppdrag med en nyfikenhet och vilja att lära nytt. Att du tar ansvar för din roll i arbetet bidrar till trivsel på arbetsplatsen.

Du har lätt för att kommunicera på ett öppet och lättbegripligt sätt såväl med kunder som med kollegor. Du är medveten om att du representerar Linköpings kommun när du möter kunder och medborgare genom dina uppdrag och du ser detta som ett roligt och spännande inslag i vardagen. Det driver dig att göra våra kunder nöjda.

Vi vill att du har erfarenhet från att ha jobbat med:

Olika problemlösningar, som använder geografisk informationsteknik, för kommunal verksamhet
Vi ser det som meriterande om du har yrkeserfarenhet inom kommunal verksamhet.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 29 maj 2017