Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Grundlärare med inriktning fritidshem till TallbodaSista ansökningsdatum: 2017-05-16
Referensnummer: 145751

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Monica Långström, rektor, 013-20 57 77
Marie Andersson, HR konsult, 013-26 2664

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skolorna i Tallboda består av Ekdungeskolan åk F-3 och Tallbodaskolan åk 4-6 med totalt ca 400 elever. Vi har goda kunskapsresultat och arbetar aktivt för att skapa trygghet och arbetsro i vår verksamhet.

Under kommande läsår kommer vi att aktivt arbeta för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet.

Arbetsbeskrivning

Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan enligt läroplanen.

Förutom arbete på fritidshemmet under eftermiddagen kommer du också att arbeta med fritidshemmets kompletterande uppdrag under skoltid.

För att skapa trygghet och förhindra kränkande behandling arbetar vi kontinuerligt med etiska frågor och likabehandling. Vi satsar på aktiviteter för hela skolan för att skapa en samhörighet och hålla den levande, men framför allt jobbar vi för att utveckla vardagsverksamheten. 

Kvalifikationer

Du är lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagog.  Du har ett arbetssätt där elevinflytande och ett tydligt ledarskap är en naturlig del. Du är förtrogen med läroplanen och dess värdegrund och kunskapssyn. Eftersom vi söker tre medarbetare samtidigt är det viktigt att du, förutom din kompetens, bär med dig egenskaper som passar in i våra team. En av de tre nya tjänsterna kommer också att innefatta arbetslagsledaruppdrag för fritidshemsverksamheten.

Vi söker dig som kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet som sätter eleven i centrum. Du ska vara en del av fritidshemmet och arbeta för att eleverna ges möjlighet till maximalt lärande, lust och engagemang samt att deras förutsättningar är likvärdiga.

  • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med fritidshemmets styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • Du har ett positivt förhållningssätt, är tydlig och inlyssnande ledare samt har en förmåga att entusiasmera och engagera eleverna
  • Du visar ett engagemang för att utveckla arbetsmetoder och vidareutveckla verksamheten
  • Du är lösningsfokuserad och har god förmåga att skapa relationer med eleverna, kollegor och föräldrar
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 maj 2017