Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/

Gruppchef till Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta, ÄldregruppenSista ansökningsdatum: 2016-08-23
Referensnummer: 110069

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Brüde/avdelningschef, 013-20 69 46

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Socialförvaltningen i Linköpings kommun har att svara för myndighetsutövning enligt bland annat Socialtjänstlagen och LSS. Kontoret består av ca 360 medarbetare varav drygt 55 arbetar på avdelningen för äldre och funktionsnedsatta (Ä&F). Avdelningen leds av en avdelningschef och fyra gruppchefer.

Arbetsbeskrivning

 I avdelningens uppdrag ingår att informera, utreda och besluta om behov av insatser och ansvara för att beslutet verkställs genom att göra en beställning till utförare. Avdelningen har även uppdraget att verkställa, samverka, samarbeta samt samordna insatser med andra interna och externa aktörer för att fokusera på helhetsperspektiv i ärenden som är aktuella på avdelningen. Till uppdraget hör också handläggning av avgifter samt hantering av fakturafrågor. 

Gruppchefsrollen har ett tydligt arbetsgivarperspektiv och operativ ledningsfunktion. I rollen är man en viktig kugge i arbetet med helhetssyn på Socialkontoret och förväntas tydligt bidra till att öka kvaliteten och effektiviteten i organisationen.

Gruppchefens ansvar är i huvudsak att samordna, leda och fördela det dagliga operativa arbetet i den egna arbetsgruppen. Gruppchefen ingår i avdelningens ledningsgrupp och ska tillsammans med övriga i ledningsgruppen arbeta för att avdelningens resurser används på ett så optimalt sätt som möjligt. Var och en av gruppcheferna på avdelningen har förutom ansvaret för sin grupps arbete även ansvaret över en specifik inriktning som rör hela avdelningens arbete.

Kvalifikationer

Socionomexamen eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Dokumenterad kunskap i Socialrätt är ett krav. Erfarenhet av socialt arbete och i synnerhet äldreomsorg är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med arbetsledning i någon form.

De personliga förmågor vi eftersöker är personlig mognad, god samarbetsförmåga samt att vara mål- och resultatorienterad. Vi tycker det är viktigt att du är relationsskapande, tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och att du har förmåga att se och tillvarata olikheter. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid ledaregenskaper förutom de personliga förmågorna.

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 augusti 2016