Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Gymnasielärare i MA/FY till KatedralskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-25
Referensnummer: 156473

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Magnus Nyström , 013-20 75 00 eller magnus.nystrom(at)linkoping.se
Annika Thörnros Runesson, 013-20 75 00 eller runann(at)linkoping.se

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Tradition och utveckling är våra honnörsord. Skolan har ca 1100 elever och 100 anställda. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt.

Katedralskolan har Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate (IB) samt Språkintroduktionen.

Du finner ytterligare information på vår hemsida: linkoping.se/katedral

Arbetsbeskrivning

Som lärare kommer du att undervisa i fysik och matematik både på de nationella programmen och IB programmet, där arbetsspråket är engelska.

I vår skola:

  • är Läroplan 2011 en självklar utgångspunkt för all verksamhet. Den kunskapssyn som läroplanen förespeglar avspeglas i arbetssätt och attityder
  • är lärarkompetens en kombination av goda ämneskunskaper och personlighetsegenskaper som gynnar en allsidig utveckling hos eleverna
  • bidrar alla aktivt till ett tryggt och accepterande arbetsklimat, där gott tänkande och kreativitet värderas

Vi eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun.

Kvalifikationer

Lärarutbildning/lärarlegitimation för gymnasielärare. Mycket goda kunskaper i engelska.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 juni 2017