Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

InternkommunikatörSista ansökningsdatum: 2017-02-12
Referensnummer: 131089

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Claes Lundkvist, presschef, 013-20 64 77

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kommunikatören kommer att ingå i Avdelningen för kommunikation och samhällsutveckling, med framförallt strategiska uppdrag inom kommunikation, medborgardialog, varumärkesfrågor, miljö- och klimatarbete, folkhälsa, mottagning av nyanlända, integration, internationella relationer, trygghet och demokrati.

Vi är en avdelning med ett starkt engagemang för att skapa betydelsefulla relationer och dialoger med dels kommuninvånare och dels medarbetare. Vi söker en kollega som tillsammans med oss kan utveckla vårt kommunikationsarbete inom våra egna kanaler, som rymmer såväl tryckta som digitala medier, liksom press och sociala medier.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ha huvudansvaret för kommunövergripande intern kommunikation i våra olika kanaler. I uppdraget ingår att planera och producera vår tryckta personaltidning På jobbet, som ges ut 4-6 gånger per år. Det vi nu lägger särskild vikt vid är att utveckla vår interna kommunikation på intranätet, där nyheter om personal, arbetsplatser och arbetsgivarinformation ska få större utrymme än tidigare.

Du kommer att vara knuten till vår pressgrupp och förväntas kunna arbeta brett med dess olika uppdrag. I detta ingår även att tillsammans med kollegor strategiskt planera kommunikationsinsatser. Du kommer att arbeta i en politiskt styrd organisation och kommer att ha nära kontakt med våra politiker.

Ditt uppdrag innebär stimulerande kontakter med olika kompetenser. Vår avdelning har bland annat presskommunikatörer, webbredaktörer, videoproducent, grafiska formgivare, kommunikationsstrateger, kommunikationsutvecklare, m fl. Vi samarbetar med upphandlade byråer för olika kommunikationsuppdrag. Därtill samarbetar du med kommunikatörer på förvaltningarna och bolagen i kommunkoncernen.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning inom kommunikation, journalistik eller motsvarande kompetens. Vi värdesätter erfarenhet av redaktionellt arbete, strategisk kommunikation och projektledning.

Arbetet ställer krav på självständig nyhetsvärdering. Du har mycket god språkkänsla, god stilistisk förmåga och lätt för att utrycka komplicerade budskap på ett enkelt och målinriktat sätt. Du förväntas kunna arbeta snabbt och flexibelt och ibland under tidspress, utan att göra avkall på kvaliteten. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:

  • Att bevaka personalfrågor och arbetsplatser i samarbete med förvaltningarnas kommunikatörer, kommunledning, HR-avdelning och fackliga organisationer.
  • Att skriva och publicera på webb och sociala medier, med särskilt fokus på intern kommunikation och nyheter.
  • Att skriva för vår personaltidning På jobbet, hushållstidningen Dialog och andra publikationer.
  • Att vid behov skriva pressmeddelanden.
  • Att använda våra webbaserade verktyg för distribution av pressmeddelanden och omvärldsbevakning.
  • Att formulera budskap för trycksaker och annonser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 februari 2017