Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

JuristSista ansökningsdatum: 2017-04-21
Referensnummer: 141991

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Petra Hallqvist, Enhetschef överförmyndarenheten, 013-206999

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn och kontroll över förmyndare och personer med uppdrag som god man eller förvaltare. På överförmyndarenheten arbetar ett 15-tal medarbetare som på nämndens uppdrag granskar ekonomiska redovisningar och att huvudmännens rättigheter och skyldigheter tas tillvara.

Verksamheten är helt lagreglerad och innebär myndighetsutövning främst utifrån bestämmelser i föräldrabalken. Utöver tillsyn ingår även rekrytering och utbildning samt arvodesfrågor till gode män och förvaltare.

Arbetsbeskrivning

Som jurist på överförmyndarenheten ansvarar du för att säkerställa rättstillämpningen inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde och arbetar tillsammans med enhetschef och utredningssekreterare med omvärldsbevakning, utbildning och rådgivning. I arbetsuppgifterna ingår att företräda överförmyndarnämnden i domstol och fatta beslut på delegation i vissa ärenden. Du kommer även att handlägga ärenden och utföra utredningsarbete. I rollen ingår samverkan och kontakt med andra aktörer inom verksamhetsområdet. 

Verksamhetsområdet spänner över ekonomisk familjerätt, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag med ärenden enligt bl a föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen, ärvdabalken, äktenskapsbalken samt lagen om god man för ensamkommande barn.

Som jurist på överförmyndarenheten kommer du också att ingå i ett nätverk av andra jurister inom kommunen där kommunövergripande åtgärder koordineras.

Kvalifikationer:

Vi söker dig med juristexamen och några års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning, gärna från överförmyndarområdet.

I rollen krävs att du har ett konsultativt förhållningssätt, kan strukturera komplicerade frågor och kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt både muntligt och skriftligt.

För utredning och handläggning ska du kunna arbeta systematiskt och noggrant och kommunicera tydligt både muntligt och skriftligt.

Du är en god analytiker som kan lösa juridiska frågor på ett konstruktivt och effektivt sätt.

Du har förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt men trivs i samarbete med andra och har god samarbetsförmåga. 

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, gärna i kommun eller landsting och gärna med myndighetsutövning.

Intervjuer kommer att ske fortlöpande, vänta därför inte med din ansökan.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 april 2017