Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

KommunalrådssekreterareSista ansökningsdatum: 2017-03-10
Referensnummer: 138373

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Fristedt, tf administrativ chef, 013-206456

Ansök här!

Arbetsbeskrivning

Som kommunalrådssekreterare arbetar du med administrativt stöd och service på kommunledningskontoret med arbetsplats i stadshuset. Rollen innebär att vara en länk mellan medborgare och förtroendevalda, liksom mellan politik och förvaltning. Som en del av den administrativa enheten på kommunledningskontoret deltar du också i olika uppdrag och projekt som varierar över tid.

I det dagliga arbetet bistår du kommunalråden för att deras arbete ska fungera smidigt och effektivt. Du är spindeln i nätet, bevakar, förbereder och ligger steget före.

Du bokar, planerar, arrangerar och medverkar vid besök, sammanträden och mottagningar.

Du besvarar frågor från allmänhet, myndigheter, företag m.fl och handhar självständigt korrespondens och telefonkontakter.

Vid sammanträden förbereder du ärenden, kallar till mötet och skriver protokoll.

Löpande administrativa uppgifter så som inköp, beställningar, fakturahantering ingår också liksom sammanställning av uppgifter, utföra mindre utredningsuppdrag och framställa presentationsmaterial.

Kvalifikationer

Vi söker dig med akademisk utbildning som är relevant för tjänsten eller annan erfarenhet och utbildning som bedöms relevant.

Du har en utvecklad känsla för service, förmåga att vara förutseende, ta egna initiativ och kunna strukturera och prioritera olika arbetsuppgifter. Du arbetar flexibelt och hanterar stressiga situationer på ett konstruktivt sätt. Du har mycket stor integritet.

Du kan kommunicera väl på svenska och engelska och har goda IT-kunskaper.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 10 mars 2017