Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Koordinator till Sociala InsatsgruppenSista ansökningsdatum: 2016-09-16
Referensnummer: 110652

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Tomas Flygare, 013-20 87 80

Ansök här!

Kommunen förstärker brottsförebyggande insatser.

Redan idag görs stora insatser för att Linköping ska vara en trygg plats att leva och växa upp i för alla. Trots det finns utmaningar. Därför satsar kommunen på en förstärkning av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Linköping. Kommunen investerar därför i en förstärkning av Sociala insatsgruppen på Socialförvaltningen där man i samverkan med polis och andra myndigheter, civilsamhälle och familj skräddarsyr individuellt stöd för att hitta vägar tillbaka från kriminalitet.

Om arbetsplatsen

Socialförvaltningen i Linköpings kommun har att svara för myndighetsutövning enligt bland annat Socialtjänstlagen. Kontoret består av ca 350 medarbetare. Sociala insatsgruppen ingår i Individ- och familjeomsorgen och består av en koordinator samt en samordnare. Övriga representanter i Sociala insatsgruppen består av andra myndigheter såsom Polisen, Frivården, Arbetsförmedlingen, Råd och Stöd och Kronofogdemyndigheten.

Arbetsbeskrivning

Sociala insatsgruppen handlar mycket om samverkan utifrån den enskildes behov. Koordinatorns uppdrag är att samverka, samarbeta samt samordna insatser med andra interna och externa aktörer.

Koordinatorn kan även kartlägga behov och livssituation med hjälp av bedömningsinstrument som exempelvis ESTER och SAVRY. Detta som hjälp för exempelvis utredande socialsekreterare.

Tillsammans med den enskilde bestämmer koordinatorn återkommande träffar som kommer att handla om motivation och förändringsarbete. ART och nätverksarbete kan förekomma i arbetet.

Kvalifikationer

  • Relevant högskoleutbildning, socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller motsvarande
  • Körkort är ett krav.
  • Kunskaper i ART, SAVRY, MI eller ”Kriminalitet som livsstil” är meriterande.
  • Arbetet ställer högt krav på ett flexibelt förhållningssätt och kan innefatta arbete på oregelbundna arbetstider.

De personliga förmågor vi eftersöker är personlig mognad, god förmåga att knyta relationer, stresstålighet samt god samarbetsförmåga.

Meriterande är även gedigna erfarenheter inom området asocialt beteende och kriminalitet samt kulturkompetens.

Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning.

Socialförvaltningen är en växande myndighetsförvaltning med ca 350 medarbetare. Verksamheten består av tre verksamhetsområden, avdelningen för försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta. Socialförvaltningen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för de som vistas i kommunen. Verksamheten fokuserar huvudsakligen på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna i behov av insatser på grund av åldrande, funktionsnedsättning, psykosocial problematik samt individer i behov av försörjningsinsatser.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 16 september 2016