Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kurator till Anders Ljungstedts gymnasiumSista ansökningsdatum: 2017-02-27
Referensnummer: 136702

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Eva Lindberg, 013-20 75 75

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Anders Ljungstedts Gymnasium är en stor gymnasieskola med drygt 1400 elever och 250 anställda som erbjuder utbildningar inom ett stort antal nationella program inom gymnasieskolan, samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Anders Ljungstedts gymnasium ser entreprenörskapet som en viktig del i undervisningen och vi samarbetar med näringsliv och arbetsmarknad på olika sätt. Skolan utgör en kreativ miljö och utvecklar verksamheten i samverkan med såväl omgivningen på orten som skolor i flera andra länder.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som kurator innefattar förebyggande elevvårdsarbete samt konsultativt arbete på individ-, grupp och strukturell nivå. Som kurator på Anders Ljungstedts Gymnasium kommer du också att ingå i skolans elevhälsoteam vars främsta arbetsuppgift är att delta i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för skolans elever.

Som kurator arbetar du med att stödja elever med psykologiska och sociala svårigheter. Uppdraget innebär att utifrån en helhetssyn på individen föra dialog, observera, analysera, förstå och arbeta med sociala processer och problem. Utifrån dina kunskaper ger du förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse. I rollen som kurator kommer du att samarbeta med elever och deras föräldrar samt personal i skolan. Arbetet kan innebära kontakter med Region Östergötland, kommunens socialtjänst, polis och övrig samhällsservice.

Kvalifikationer

Vi söker sig som har socionomexamen eller motsvarande examen. Erfarenhet av liknande arbete. Meriterande är också erfarenhet av och kunskap om mångkulturellt arbete.

  • Du är känslomässigt stabil, har självinsikt och är trygg i dig själv.
  • Du är strukturerad och kan och vill samarbeta med andra människor.
  • Du är utåtriktad, skapar kontakter och underhåller relationer.
  • Du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
  • Du har förmåga att se och ta tillvara olikheter.
  • Du förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
  • Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 27 februari 2017