Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kurator till Himnaskolan, Askeby och Bankekinds skolaSista ansökningsdatum: 2016-10-19
Referensnummer: 114792

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Göterdal, 013-205741
Jenny Lindvall, 013-205583

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Himnaskolan, Askeby och Bankekinds skolor har elever i årskurserna F-6. Himnaskolan är belägen centralt i Linghem och 5 km därifrån ligger Askeby och Bankekinds skolor. Vi har behörig och kompetent personal som ständigt arbetar för att utveckla verksamheten. På skolorna finns välfungerande elevhälsoteam som arbetar förebyggande och främjande för elevernas bästa.

Arbetsbeskrivning

Som kurator kommer du att ingå respektive skolas lokala elevhälsoteam samt delta i skolområdets nätverk för kuratorer. Som kurator vill vi att du är lyhörd, strukturerad och har en god förmåga att utifrån ett helhetsperspektiv möta, stödja och främja arbetet utifrån elevens bästa. Du kommer att samverka med pedagoger för att skapa förutsättningar för att säkerställa alla elevers rätt till utbildning. I teamarbetet har du direktkontakt med elever, vårdnadshavare och personal för att hitta vägar till en fungerande skolgång. Detta innebär varierade arbetsuppgifter så som att göra sociala kartläggningar, ta fram en individuell plan för elever som är i behov av det samt samverka med socialtjänsten och Barn- och ungdomspsykiatrin. Din förmåga att kunna samarbeta kommer att vara helt avgörande för att lyckas utifrån elevernas behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en socionomutbildning och som har erfarenheter av att arbeta med barn och ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vad gäller ansvarskänsla, samarbetsförmåga och vilja att vara flexibel men också förmåga att kunna arbeta självständigt. Att du är lugn, stabil och har en god empatisk förmåga är en självklarhet för att du ska trivas med uppdraget.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 19 oktober 2016