Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kurator till södra skolområdet


Kontaktperson:
Therese Wickman, rektor, 013-205501
Magnus Thor, rektor, 012-207743

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vill du bidra till vårt viktiga elevhälsoarbete och vara ett stöd till våra elever, rektorer, personal och föräldrar? Som en av våra kuratorer i södra skolområdet kommer du att vara en värdefull del i arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik miljö för våra barn och elever!

Arbetsbeskrivning

Arbetet som kurator inom grundskola innefattar förebyggande elevvårdsarbete samt konsultativt arbete på individ-, grupp- och strukturell nivå. Som kurator ingår du i en samlad elevhälsa vars främsta uppgift är att delta i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för skolans elever. Elevhälsans uppdrag främst är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Du kommer att arbeta som kurator på skolor som har klasser från förskoleklass till år 6 inom Södra skolområdet

Som kurator arbetar du med att stödja elever med psykologiska och sociala svårigheter. Uppdraget innebär att utifrån en helhetssyn på individen föra dialog, observera, analysera, förstå och arbeta med sociala processer och problem. Utifrån dina kunskaper ger du förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg för att ge elever möjlighet till ökad måluppfyllelse. I rollen som kurator kommer du att samarbeta med elever och deras föräldrar samt personal i skolan. Arbete kan även innebära kontakter med landstinget, kommunens socialtjänst, polis och övrig samhällsservice.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har en socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning, och har med fördel arbetat som kurator med barn och ungdomar. Fördjupad kompetens gällande barn/elever med socioemotionella svårigheter och psykisk ohälsa bedöms som särskilt meriterande.

Erfarenheter av arbete med psykologiska och sociala aspekter inom grundskolan ser vi som önskvärda.

Som person är du trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella. Du har förmåga att se och ta tillvara olikheter och förstår hur bakgrund och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

Du har en god samarbetsförmåga och lyssnar och kommunicerar med andra på ett konstruktivt sätt. Du har förmåga att skapa och upprätthålla sociala relationer och du väljer att se möjligheter istället för hinder. I ditt arbete ser du det som självklart att planera och organisera på ett effektivt sätt.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 25 september 2016