Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Kvalitetskoordinator till östra skolområdetSista ansökningsdatum: 2017-01-15
Referensnummer: 128743

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lotta Gemfors, skolområdeschef, 013-263794
Marie Andersson, HR konsult, 013-26 2664

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Linköpings kommuns verksamhet inom förskola och grundskola är indelad i 4 geografiska skolområden där varje område leds av en skolområdeschef.

Östra geografiska skolområde innefattar grundskolor och förskolor i Linköpings innerstads östra stadsdelar, Kungsberget och Tannefors, sträcker sig från Ekängen/Tallboda över Linghem mot östra kommungränsen

Arbetsbeskrivning

Kvalitetskoordinatorn ska på uppdrag av östra skolområdets skolområdeschef stödja rektorerna i deras systematiska kvalitetsarbete med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten, bland annat genom att analysera resultat, identifiera styrkor och svagheter och utvecklingsområden samt vid behov bistå rektorn med att vidta nödvändiga åtgärder.

Kvalitetskoordinatorn blir huvudmannens garant av det systematiska kvalitetsarbetet och ska arbeta i nära samarbete med utvecklingsstrategen i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. För att förstärka och markera sambandet mellan analys och åtgärd blir också deras samarbete med de centrala metodstödjarfunktionerna betydelsefullt liksom deras roll beträffande att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning i kommunen.  De ska vidare på chefens uppdrag kunna kommunicera nämndens prioriterade utvecklingsområden med rektorer.

Du arbetar i nära samarbete med kollegorna samt andra delar inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde. Som kvalitetskoordinator får du en viktig roll i arbetet med att utveckla kvalitetssystem för uppföljning i grundskolan. Du får även möjlighet att arbeta på en strategiskt övergripande nivå tillsammans med andra kompetenta medarbetare.

I rollen som kvalitetskoordinator har du vana att arbeta med övergripande kvalitetsfrågor för att stödja verksamheten i skolan. Du är väl förtrogen med analys- och utvärderingsarbete och följer upp mot de mål som är uppsatta. Du driver och följer frågor/målen inom verksamhetsområdet. Som kvalitetskoordinator har du en mycket god analytisk förmåga. Du är självständig men fungerar även tillsammans med andra. Tålamod och organisationsförmåga är andra kvaliteter som du har liksom, lyhördhet och integritet.

Din ansökan ska bestå av: 

cv och ett personligt brev där du anger exempel på:

  • hur du arbetat med kvalitetsfrågor
  • hur du har utvecklat kvalitetsarbetet
  • beskriv hur du vill utveckla kvalitetsarbetet om du får detta uppdrag
  • dokumenterade vitsord/styrkta referenser

Kvalifikationer

Legitimation som lärare inom grundskolan  samt förtrogenhet om och insikt i verksamhetens villkor och dess styrdokument.

Körkort är ett krav.

Kvalitetskoordinator är underställd skolområdeschefen och arbetar på uppdrag från denne.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 15 januari 2017