Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare 1-7 till Tallboda skolorSista ansökningsdatum: 2017-06-18
Referensnummer: 155902

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Monica Långström, Rektor, 013-20 57 77
Marie Andersson, HR konsult, 013-26 2664

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Skolorna i Tallboda består av Ekdungeskolan åk F-3 och Tallbodaskolan åk 4-6 med totalt ca 400 elever. Under kommande läsår kommer Tallbodaskolan att ha sina lokaler i Tannefors på Kungsbergsplanen medan en ny skola byggs i Tallboda.

På skolan arbetar vi med att utveckla vårt dubbellärarskap. Runt våra årskurser satsar vi på att bygga starka team, med en gemensam värdegrund där vi jobbar aktivt med arbetsro och trygghet för öka förutsättningarna för elevernas lärande och trygghet.

Arbetsbeskrivning

Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan enligt läroplanen.

Varje elev tillhör ett arbetslag och har en mentor som är huvudansvarig för elevens individuella utvecklingsplan (IUP) och kontakten med hemmet.

För att skapa trygghet och förhindra kränkande behandling arbetar vi kontinuerligt med etiska frågor. Vi satsar på aktiviteter för hela skolan för att skapa en samhörighet och hålla den levande. 

Kvalifikationer 

Du är lärare med lärarlegitimation.  Eftersom vi rekryterar till tre tjänster i samma team samtidigt är dina personliga egenskaper och hur du passar in i teamet mycket viktig. Vi ser gärna att du har en bred behörighet, men framför allt i svenska och engelska.

Du har ett arbetssätt där elevernas delaktighet och tydligt ledarskap är en naturlig del. Du är förtrogen med läroplanen och dess värdegrund samt kunskapssyn.

Vi söker dig som kan och vill ta ansvar i en god pedagogisk verksamhet som sätter eleven i centrum. Du ska vara en del av teamet kring åk 5 och arbetslaget åk 4-6 som arbetar aktivt för att ge eleverna trygghet, glädje, lust och engagemang.

  • Du har goda pedagogiska kunskaper, är väl förtrogen med skolan styrdokument och tillämpar dessa i den dagliga verksamheten
  • Du har ett positivt förhållningssätt, du har goda ledaregenskaper samt en förmåga att entusiasmera och engagera barnen
  • Du visar ett engagemang för att utveckla undervisningen och vidareutveckla verksamheten

Du är lösningsfokuserad och har god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och föräldrar

Ditt fokus gäller både att utveckla elevernas ämneskunskaper och att stödja dem i utvecklande av deras sociala kompetens.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 juni 2017