Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare 4-6 till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2016-09-26
Referensnummer: 112386

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anders Forsberg, 013-206556

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi är en F- 6 skola med särskola och hörselklass.

Skolan består av förskoleklasser, grundskola,  hörselklass, grundsärskola, träningsklass och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år. Skolgården gränsar till skogs- och naturområden som övergår i bostadsområdet runt skolan och flera stora gräsplaner.På skolgården finns ny lekutrustning och bollplank och rymliga ytor för lek och bollspel. 

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att uppnå våra mål för verksamheten.

Skolans övergripande mål:

  • Likvärdig bedömning och betygsättning
  • Goda kunskapsresultat
  • Att alla elever kan lära i en trygg miljö
  • På Blästadsskolan är god kommunikation, samarbete, inflytande och delaktighet en självklarhet vilket ska främja varje elevs lärande.

Detta når vi genom ett aktivt arbete med synligt- och kollegialt -lärande.

Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet att :

  • aktivt ta del i sitt eget lärande
  • utveckla sina egna förmågor
  • få en helhetssyn på tillvaron
  • uppleva glädje i skolarbetet i en lugn och trygg miljö

Skolan har 4 fritidshem, Tigern, Jaguaren, Leoparden och Pantern.

Arbetsbeskrivning

Undervisning i år 4-6 i Sv och So med behörighet i engelska.

I tjänsten ingår mentorskap i år 6

Tjänsten är heltid 100% samt tillsvidare.

Kvalifikationer

Behörig lärare med lärarlegitimation.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 september 2016