Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 1-3 till Ekängens skolorSista ansökningsdatum: 2016-11-03
Referensnummer: 118009

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Mia Jonasson, rektor, 013-26 37 20

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekängens skolor är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö nära Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande.
Ekängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan, där våra elever i förskoleklass och årskurs 1 går och Ekängsskolan, där våra elever i årskurs 2-6 går.

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för verksamheten. Vi har behöriga pedagoger som med stort engagemang utvecklar arbetsmetoder för att nå en hög måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.

Personalen arbetar i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Vi har förmånen att ha tre förstelärare varav två med särskilt uppdrag i sin tjänst. Vi prioriterar tid för kollegialt lärande och samarbete i våra arbetslag.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en arbetsplats med gott samarbete och en stark gemensakap  där du får möjlighet att använda din kompetens och utvecklas som pedagog.
Två av våra lärare ska vara föräldralediga och vi söker nu ersättare för dem.
Den ena tjänsten innebär att du undervisar i en årskurs 1 tillsammans med en lärarkollega. Den andra tjänsten innebär att du har ansvar för musikundervisningen i årskurs 2 och 3. Musiken är organiserad i halvklassundervisning.

Kvalifikationer

Vill du vara en av medarbetarna på Ekängens skolor, "grundskolan där lärarna ständigt lär sig" (Corren 30 aug-16).
Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i år 1-3.
Du känner lust och engagemang i ditt arbete med elever och kollegor och vet att utveckling är utmanande och kräver ett gemensamt arbete mot uppsatta mål.

Vi söker dig som 

  • skapar trygghet genom att vara tillgänglig, medveten om ditt bemötande för att skapa goda relationer med eleverna och som utövar ett tydligt ledarskap
  • diskuterar och reflekterar tillsammans med kollegor
  • använder alternativa verktyg i undervisningen och ser möjligheter i att anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd för att främja deras lärande och måluppfyllelse
  • har förmåga att skapa positivitet, trygghet och lust i arbetet och ser till alla elevers behov och förutsättningar för lärande och utveckling.
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 3 november 2016