Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 1-7 till BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2016-12-21
Referensnummer: 125155

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anders Forsberg, 013-206556
Anna Rosén, 013-207961

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi är en F- 6 skola med grundskola, särskola och hörselklass samt fritidshem. I byggnaden där F-3 har sin verksamhet är fritidshemmen integrerade lokalmässigt. Skolans administration, rektorsexpedition, personalrum och skolhälsa hittar du i huvudbyggnaden, vid entrén från Ekholmsvägen 117.

Skolledning:

Anders Forsberg är Blästadsskolans rektor. Biträdädande rektor är Anna Rosén.

Skolan består av förskoleklasser, grundskola,  hörselklass, grundsärskola, träningsklass och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år. Skolgården gränsar till skogs- och naturområden som övergår i bostadsområdet runt skolan och flera stora gräsplaner. På skolgården finns ny lekutrustning och bollplank och rymliga ytor för lek och bollspel. 

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet att :

  • aktivt ta del i sitt eget lärande
  • utveckla sina egna förmågor
  • få en helhetssyn på tillvaron
  • uppleva glädje i skolarbetet i en lugn och trygg miljö

Arbetsbeskrivning

Lärare inriktning mot grundskolans år 4-6

Tjänsten innebär att utveckla det pedagogiska arbetet i år 4-6 samt att främja samverkan med skolans övriga verksamheter. Du arbetar i team och samarbetar med lärare, elevassistenter samt övrig personal på skolans.

Kvalifikationer:

  • Lärarutbildning
  • Behörighet
  • Erfarenhet
  • Erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov
Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 december 2016