Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 2 till NygårdsskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-27
Referensnummer: 155340

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Therese Andersson, 013-26 38 17

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Nygårdsskolan är en F-5 skola i Skäggetorp med stor mångkulturell mångfald. Skolan har cirka 280 elever. I   januari 2017 flyttade vi in i våra helt nya lokaler och har eget tillagningskök och klassrummen är väl anpassade för att möta elevernas individuella behov. Vi har i dagsläget cirka 70 medarbetare. Skolan är inne i en spännande utvecklingsfas där du som lärare har stora möjligheter att vara med att forma verksamheten på kort och lång sikt.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en lärare som vill ta huvudansvar för en klass i blivande åk 2 tillsammans med den lärare som nu arbetar i klassen. Elevantalet i klassen är cirka 20 elever och stödfunktioner såsom speciallärare och resurser finns knutna till gruppen. Lärare på Nygårdsskolan ingår i ett årskurslag och arbetslag som träffas varannan vecka, dels för pedagogisk samverkan men även för kollegialt lärande.

Kvalifikationer

Du som söker har lärarutbildning mot yngre åldrar alt. 1-7 med inriktning MA/SVA/SV/SO/NO.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 27 juni 2017