Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 4-6 i EN/SO kombinerat med speciallärareSista ansökningsdatum: 2017-05-05
Referensnummer: 147750

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Ulrika Johansson, 013-263112

Ansök här!

Om arbetsplatsen

T1-skolorna består av Fridtunaskolan och Tunvallaskolan. Skolorna ligger på T1-området i centrala Linköping och är belägna intill en fantastisk utemiljö i Vallaskogen. Skolorna ligger på gångavstånd till bibliotek, teater, simhall och konserthus. Här går omkring 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 och för oss är det centralt att fritidspedagoger, specialpedagoger, förskollärare och grundskollärare samverkar kring elevers utveckling.

På T1-skolorna arbetar vi systematiskt med kollegialt lärande för att utveckla ett formativt förhållningssätt i undervisningen och för att få elever som är medvetna om sin lärandeprocess och på så sätt kan bli självreglerande. Vårt utvecklingsarbete sker genom att lärarna arbetar i kollegiala lärandegrupper och tanken är att de genom det arbetet ska justera undervisningen i klassrummet så att eleverna utvecklas maximalt i sitt lärande.

Arbetsbeskrivning

Vi söker till hösten en lärare för undervisning i år. 4-6 i ämnena engelska/SO  kombinerat med arbete som speciallärare i åk 4-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag och tillsammans med kollegor arbeta för att utveckla verksamheten genom vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kvalifikationer

Behörig lärare år 4-6 med behörighet i engelska och SO samt speciallärarexamen.

För att tjänsten ska kunna gälla tillsvidare så krävs att lärarlegitimation kan uppvisas.

Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande.

  • Du vill bidra till att utveckla verksamheten i enighet med skolans mål och är flexibel och öppen för förändringar.
  • Du kan självständigt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
  • Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och har ett relationellt förhållningssätt.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 5 maj 2017