Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 4-6 i MA, NO, EN till EkängsskolanSista ansökningsdatum: 2017-05-18
Referensnummer: 149483

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Adalheidur Östlund / Rektor, 013-208767

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ekängens skolor är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö nära Roxen. Skolornas närhet till skog och sjö ger eleverna stimulans för lek och lärande.

Ekängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan, där våra elever i förskoleklass och årskurs 1 går och Ekängsskolan, där våra elever i årskurs 2-6 går. Lokalerna på våra skolor ger oss stimulerande lärmiljöer för våra elever.

Vi arbetar aktivt med skolutveckling och har gemensamt uppsatta mål för verksamheten. Vi har behöriga pedagoger som med stort engagemang utvecklar arbetsmetoder för att nå en hög måluppfyllelse för alla elever. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga, ha arbetsro och bli bekräftade i sitt lärande.

Personalen arbetar i arbetslag som leds av arbetslagsledare. Vi har förmånen att ha tre förstelärare varav två med särskilt uppdrag i sin tjänst.

Vi prioriterar tid för kollegialt lärande och samarbete i våra arbetslag.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder en arbetsplats med gott samarbete och en stark gemenskap där du får möjlighet att använda din kompetens och utvecklas som pedagog. Till hösten kommer en av våra lärare vara föräldralediga och vi söker därför en vikarie som vill arbeta tillsammans med övriga kollegor i arbetslag 4-6. Tjänsten är ett vikariat på 100% under höstterminen 2017.

Vi erbjuder alla nyexaminerade lärare mentorskap med våra förstelärare.

Vill du vara en av medarbetarna på Ekängens skolor, "grundskolan där lärarna ständigt lär sig" (Corren 30 aug-16). 

Kvalifikationer

Du har en lärarexamen med behörighet att undervisa i årskurs 4-6 i matematik, no-ämnen samt engelska.

Du känner lust och engagemang i ditt arbete med elever och kollegor och vet att utveckling är utmanande och kräver ett gemensamt arbete mot uppsatta mål.

Vi söker dig som:

  • skapar trygghet genom att vara tillgänglig och medveten om ditt bemötande för att skapa goda relationer med eleverna och som utövar ett tydligt ledarskap
    diskuterar och reflekterar tillsammans med kollegor
  • använder alternativa verktyg i undervisningen och ser möjligheter i att arbeta med inkluderande lärmiljöer för att främja alla elevers lärande och måluppfyllelse.
  • har förmåga att skapa positivitet, trygghet och lust i arbetet och ser till alla elevers behov och förutsättningar för lärande och utveckling.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 18 maj 2017