Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare åk 4-6 till Ljungs skolaSista ansökningsdatum: 2017-07-26
Referensnummer: 150359

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Emma Lund, 013-26 27 19

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola är en F-9-skola med cirka 550 elever fördelat över två enheter; Ljungs skola år 4-6 och Ljungsbro skola år F-9.

Vi finns en dryg mil utanför Linköpings centrum i ett naturskönt område med närhet till Göta Kanal, simhall och sporthall. Ljungs skola ligger 4 km utanför Ljungsbro, med naturen som närmaste granne. Här går cirka 70 elever i årskurs 4-6.

På Ljungsbro skola har vi ett väl fungerande elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska med flera. Vi har även ett modernt fokusbibliotek med en bibliotekarie på heltid som samarbetar med lärarna.

Vi har ett stort fokus på att skapa en trygg miljö där alla känner tillit och tro på sin förmåga. Vi arbetar aktivt för att synliggöra förmågorna i alla ämnen för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse.

Arbetsbeskrivning

Du kommer tillsammans med andra lärare att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisning i år 4-6 på Ljungs skola. Du kommer vara en del av arbetslaget för år 4-6 på Ljungs skola, och samarbeta med motsvarande arbetslag på Ljungsbro skola.

Du kommer ha ett övergripande klassansvar för år 5. I första hand kommer du att undervisa i matematik, NO och teknik men även andra ämnen kan bli aktuella. 

Tjänsten är tillsvidareanställning på 75-100 %.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad grundskollärare, lärare år 4-6 eller motsvarande. Du bör ha ämnesbehörighet i ett eller flera av följande ämnen: matematik, NO, SO, teknik, svenska.

Vi vill även att du;

  • har förmågan att vara tydlig i ditt ledarskap och skapa god arbetsmiljö för eleverna
  • är ansvarstagande och har förmåga att entusiasmera och engagera både elever och kollegor
  • vågar prova och utveckla arbetsmetoder och dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor
  • har god samarbetsförmåga och kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv i varje möte med kollegor, elever och föräldrar
  • genom ett medvetet förhållningssätt skapar trygghet, förtroende och goda relationer
  • har förmågan att se alla elevers olika behov och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar
  • har erfarenhet av formativ bedömning och synliggör lärandet för eleverna
  • är väl förtrogen med skolans styrdokument samt tillämpar dessa i den dagliga verksamheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 26 juli 2017