Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lärare åk 4-6 Ulrika skola


Kontaktperson:
Karin Ström, 013-205856

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Ulrika skola är beläget i södra delen av kommunen, på gränsen till Kinda kommun.

Landskapet runt den lilla byskolan, med sina cirka 27 F-6 elever, är vackert och inbjuder till ett aktivt lärande. Skolan samarbetar med Nykils och Rappestads skolor som finns i närområdet. Tillsammans i NUR skolorna driver vi ett gemensamt arbete för ett lustfyllt lärande med våra elever där varje elev ska synas och känna en tillhörighet. Vår måluppfyllelse är mycket hög och du har en god grund för att utveckla en fantastisk lärandemiljö och undervisning efter din egen önskedröm. Interaktionen med föräldragruppen är mycket gott och väl fungerande.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en klasslärare för årskurs 4-6. Du kommer att bedriva ditt arbete självständigt, samtidigt som du och dina kollegor ingår i, och har stöd i, ett lärararbetslag med Nykils skola. Tillsammans med de andra pedagogerna på skolan lägger ni upp undervisningen i de två olika elevgrupperna utifrån elevernas olika behov och kunskaper. Vi ser att du har en god förmåga att lösa de uppgifter som uppstår i en liten verksamhet parallellt med att anpassa din undervisning efter styrdokumenten men samtidigt utforma den fritt till att bli entusiasmerande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska, matematik, engelska och NO. 

Vi vill att du:

  • Har lätt för att samarbeta och är lyhörd för idéer
  • Tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar och får dem att växa
  • Har goda ämneskunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument
  • Är mycket drivande och självständig
  • Ser verksamheten åk F-6 som en helhet

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalitéer och din inställning till läraren som pedagog, ledare och förebild.

Du behöver ha körkort och tillgång till bil.

Kompensation för resekostnader kommer att utgå.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 augusti 2016