Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare år 1-3 på VidingsjöskolanSista ansökningsdatum: 2017-04-23
Referensnummer: 144007

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Christina Bradley-Ireman, 013-207899

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vidingsjöskolan en skola att längta till

På Vidingsjöskolan finns kompetent, erfaren och engagerad personal som arbetar tillsammans för att ge våra 350 elever i åk F-6 förutsättningar att utveckla sina förmågor och färdigheter. Vi vill att eleven ska vara i fokus och genom att använda olika metoder och varierade arbetssätt försöker vi anpassa undervisningen till varje individs behov och därmed skapa en stabil grund för ett livslångt lärande.

Vidingsjöskolan är en F-6 skola som ligger i en vacker omgivning i den sydöstra delen av Linköping, fem kilometer från city. Vi har naturen runt knuten och erbjuder natursköna strövområden, med bland annat en s.k skolskog som används mycket av skola och fritidshem

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har undervisat på lågstadiet, gärna under många år. Du ska ha en tydlig uppfattning och vilja om hur man kan hjälpa elever på lågstadiet att utvecklas maximalt.

Vi är ett arbetslag som jobbat tillsammans under ett antal år. Vi har tydliga strukturer för läs- och skrivinlärning samt grundläggande matematik. Speciallärare i svenska respektive matematik finns med i den ordinarie undervisningen. Vår organisation är i grunden ett gemensamt år där vi strävar efter att kunna göra mindre undervisningsgrupper i svenska och matematik. För oss innebär detta att vi har en klass i varje årskurs som sedan, utan hänsyn till klasslista eller skolfoto, kan vara flexibel i indelning i mindre grupper. Organisationen kräver pedagoger som föredrar att arbeta i team, att stötta och få stöd av kollegor, att samplanera och att ”gå i takt” med varandras verksamhet.

Vidingsjöskolans lågstadiearbetslag har tillsammans arbetat fram pedagogiska planeringar i alla ämnen och i samtliga år. I dessa har vi format bedömningsaspekter som varje lärare följer vid sin bedömning. Detta tror vi ger en större möjlighet till likvärdig bedömning oavsett grupp eller lärare.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation för undervisning i år 1-3 med behörighet i sv, ma, so och no samt sva.

Om du vill bli en i vårt team behöver Du ha en flexibel personlighet, både gällande organisation och mänskliga möten. Du ska vilja se det bästa i alla barn, och brinna för att hjälpa varje barn att nå maximalt lärande. Du ska både kunna samarbeta och ta eget ansvar för ämnen/grupper.

Är det du? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan!

Välkommen att söka till oss på Vidingsjöskolan!

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 april 2017