Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare årskurs 4-6 BlästadsskolanSista ansökningsdatum: 2017-03-20
Referensnummer: 135887

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anna Rosén, Biträdande Rektor, 013-207961
Anders Forsberg, Rektor, 013-206556

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Blästadsskolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år fördelat på förskoleklass, grundskola, hörselklass, grundsärskola, träningsklass och fritidshem. Skolgården gränsar till fina skogs- och naturområden och på skolgården finns ny lekutrustning, bollplank och rymliga ytor för lek och bollspel.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper.

Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete. Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet att:

  • aktivt ta del i sitt eget lärande
  • utveckla sina egna förmågor
  • få en helhetssyn på tillvaron
  • uppleva glädje i skolarbetet i en lugn och trygg miljö

Arbetsbeskrivning

Lärare inriktning mot grundskolan åk 4-6

Tjänsten innebär att undervisa i åk 4-6 samt att i samverkan med övriga lärare på skolan utveckla vårt pedagogiska arbete och vår undervisning. Du arbetar i team och samarbetar med elever, lärare, elevassistenter samt övrig personal på skolan för elevernas trygghet och maximala lärande.

Kvalifikationer

  • Lärarutbildning
  • Behörighet att undervisa i åk 4-6
  • Erfarenhet av arbete i åk 4-6 är meriterande
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 21 mars 2017