Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare F-3 till KungsbergsskolanSista ansökningsdatum: 2017-04-06
Referensnummer: 141260

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Jan Eklund, biträdande rektor, 013-294642

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Kungsbergsskolan är idag en liten skola som ligger mitt i centrala Linköping. Kungsbergsskolan är en enparallellig skola där det idag går c:a 140 elever. Till hösten kommer vi vara en f-5 skola och vi kommer året efter det växa till en f-6 skola. I framtiden är det planerat att vi kommer att flytta in i nybyggda lokaler.

Arbetsbeskrivning

Du ska tillsammans med övrig personal ansvara för att utveckla, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet på skolan.

Förutom undervisning kan du komma att ha ett klassläraransvar för en elevgrupp. Som klasslärare är du huvudansvarig för elevens individuella utvecklingsplan (IUP) och kontakten med hemmet. Du kommer ingå i ett arbetslag där du möter drivande och kompetenta kollegor.

Du utvecklar och driver din undervisning tillsammans med de andra pedagogerna. Du utgår från gällande styrdokument och låter varje elevs individuella behov, såväl som gruppens, vara grunden i det pedagogiska arbetet. Du brinner för att synliggöra lärandet och för att hitta kreativa vägar för detta. IKT är en naturlig del av din undervisning. Ett prioriterat mål för oss på Kungsbergsskolan är inkludering. Det genomsyrar hela verksamheten bl a genom gemensamma aktiviteter för hela skolan och en organisation som lyfter fram elevens individuella behov.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarexamen och är behörig grundskollärare F-3 med goda ämneskunskaper.

I ditt arbete sätter du elevernas kunskapsutveckling och behov i första rummet. Vi ser att du är positiv, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, krav eller förutsättningar. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga med elever, personal och vårdnadshavare och att du gillar att arbeta kollegialt med alla funktioner i verksamheten.

Vi värdesätter att du visar en egen drivkraft och tar egna initiativ för att bidra till verksamhetens mål.

Du har förmåga att se alla elever och tar hänsyn till deras individuella förutsättningar.

Du ska också se fram emot att vara delaktig i utformandet av en nybyggd skola både vad gäller verksamhet och miljö.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi kommer kalla till intervjuer efter ansökningstidens slut. 

 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 6 april 2017