Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i bild och engelska på Ljungsbro skolaSista ansökningsdatum: 2017-08-01
Referensnummer: 148963

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Charlotta Stjärne, rektor, 013-20 62 91

Ansök här!

Är du lärare i bild och engelska och dessutom vill arbeta på högstadiet? Då har vi jobbet till dig! Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får möjlighet att utöva din kompetens i ett meningsfullt arbete som har stor betydelse för våra elever.

Om arbetsplatsen

Ljungsbro skola är en F-9-skola med cirka 550 elever. Skolan ligger en dryg mil utanför Linköpings centrum med goda bussförbindelser i ett naturskönt område med tillgång till Göta Kanal, simhall och sporthall.

På Ljungsbro skola har vi stort fokus på att skapa en trygg miljö där alla känner tillit och tro på sin förmåga. På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam med kurator, psykolog, skolsköterska med flera. Vi har ett modernt fokusbibliotek med en bibliotekarie på heltid som samarbetar med lärarna.

Du är varmt välkommen till en verksamhet som aktivt arbetar för medarbetarskap, ledarskap, jämställdhet och mångfald. Vi satsar på våra medarbetare och erbjuder dig möjligheter till kollegial kompetensutveckling vilket innebär läslyftet och skolklimatsarbete under kommande läsår.

På Ljungsbro skola finns verksamheter från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi har också elever med IVAS-grund, utbildning för elever med aspergers syndrom, förberedelseklass, fritidshem samt fritidsgård mitt i verksamheten. Vår vision är att genom utmaningar, nyfikenhet och goda relationer vill vi lära oss mer. Och med alla menar vi Alla, både elever och personal.

Arbetsbeskrivning

Vår lediga tjänst innebär:

  • Undervisning i bild och engelska för elever på 7-9 och på IVAS
  • Att vara en del av vår Designinriktning tillsammans med lärare i de båda slöjdarterna och teknik
  • Att ingå i ett av våra fem arbetslag och ha ett mentorsansvar tillsammans med en kollega
  • Att delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete för att utveckla undervisningen, elevernas måluppfyllelse samt det maximala lärandet.

Det kan finnas en flexibilitet i tjänstens ämnesfördelning och tjänstgöringsgrad om du som söker har andra kombinationer! Tjänsten kan eventuellt bli förlängd till minst ett år.

Kvalifikationer

Du har en lärarexamen med inriktning mot bild och engelska, eventuellt annat ämne.

Vi söker dig som;

  • har förmågan att uppmärksamma elevernas behov och anpassa undervisningen till individen, gruppen, sammanhanget och situationen.
  • leder och organiserar arbetet så att en trygg och lärandemiljö skapas för eleverna.
  • har ett kollegialt förhållningssätt och samverkar med föräldrar och övrig personal.
  • har förmågan att skapa goda relationer, engagera eleverna och utveckla elevernas lust att lära.
  • planerar, dokumenterar och följer upp elevernas kunskaper kontinuerligt tillsammans med eleverna.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 augusti 2017