Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i fritidshem/fritidspedagogSista ansökningsdatum: 2017-04-07
Referensnummer: 139552

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Lena Norman, 013-207509

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Vi söker dig som vill arbeta på en skola som ligger i framkant! Vidingsjöskolan är en F-6 skola med 350 elever som ligger i en vacker omgivning i den sydöstra delen av Linköping, fem kilometer från city. Vi har naturen runt knuten och erbjuder natursköna strövområden, med bland annat en s.k skolskog som används mycket av skola och fritidshem.

På Vidingsjöskolan arbetar vi med gemensamt uppsatta mål och alla har ett ansvar för att skolan utvecklas. Pedagoger samarbetar i arbetslag, planerar, inspirerar och utbyter idéer och erfarenheter.

Genom att använda olika metoder och varierade arbetsätt försöker vi anpassa undervisning och fritidshemsverksamhet till varje elevs behov. Vi vill skapa en stabil grund att stå på för ett livslångt lärande.

Arbetsbeskrivning

Du kommer som lärare i fritidshem/fritidspedagog ingå i team och arbetslag där lärare och/eller fritidspersonal tillsammans ansvarar för att ge eleverna det stöd de behöver under skol- och fritidstid. Din unika kompetens blir en del av teamets helhetsansvar. En kompetent erfaren och engagerad personal ger eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor och färdigheter.

Vidingsjöskolans fritidshem genomgår ett generationsskifte där flera medarbetare nu går i pension. Det är en situation som ställer höga krav på de  pedagoger som tillträder tjänsterna men också ger unika möjligheter att forma en verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet och en vilja att ständigt utvecklas.  

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärare i fritidshem eller fritidspedagogexamen och som drivs av en vilja att utveckla den pedagogiska verksamhet du arbetar i. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och har förmåga att snabbt kunna anpassa dig till nya eller förändrade krav och förutsättningar.

 Du ska vilja se det bästa hos alla elever och brinna för att ge varje elev möjlighet att utvecklas så långt som möjligt såväl kunskapsmässigt som socialt.  Du ska både kunna samarbeta och ta eget ansvar.

Vi vill även att du;

  • har förmågan att se elevers olika behov och planera verksamhet anpassad till elevers individuella förutsättningar.
  • drivs av en vilja att se möjligheter snarare än hinder och där målen för verksamheten är tydliga och eleven alltid finns i fokus.
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 8 april 2017