Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i idrott och hälsa till KatedralskolanSista ansökningsdatum: 2016-09-04
Referensnummer: 111914

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Magnus Nyström, 013-20 75 00

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Utbildning och utveckling är våra honnörsord. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt. Skolan har ca 1100 elever och 100 anställda.

Katedralskolan har Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet Samhällsvetenskaps-programmet, Naturvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate (IB). Startar Språkintroduktion programmet under höstterminen 2016. 

Arbetsbeskrivning

Katedralskolan söker en lärare i idrott och hälsa, ev. i kombination med ett annat ämne. Som lärare kommer du att undervisa i idrott och hälsa på alla våra program.

I vår skola:

  • är Läroplan 2011 en självklar utgångspunkt för all verksamhet. Den kunskapssyn som läroplanen förespeglar avspeglas i arbetssätt och attityder
  • är lärarkompetens en kombination av goda ämneskunskaper och personlighetsegenskaper som gynnar en allsidig utveckling hos eleverna
  • bidrar alla aktivt till ett tryggt och inkluderande klimat, där gott tänkande och kreativitet värderas

Kvalifikationer

Lärarutbildning/lärarlegitimation för gymnasielärare. Goda kunskaper i svenska och engelska.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 4 september 2016