Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i MA/NO till Berzeliusskolans introduktionsprogramSista ansökningsdatum: 2017-02-01
Referensnummer: 132102

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Leif Skarp, 013-20 74 43
Olof Patolla, 013-20 74 05

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förutom ordinarie klasser inom grundskolan finns spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och no-inriktning. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen, vidare introduktionsprogrammet individuellt alternativ. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetisk verksamhet och programmet för samhälle, natur och språk inom det nationella programmet samt individuella programmet. Totalt finns ca 1600 studerande  och 240 anställda på skolan. 

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Berzeliusskolan skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakter och genomför de elevledda utvecklingssamtalen.

Tjänsten är placerad på introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Målgruppen är elever som av olika anledningar hamnat utanför normal skolverksamhet och behöver stöd för att komma tillbaka till en strukturerad skolvardag. Du arbetar i ett mindre arbetslag och i nära anknytning till elevgruppen. 

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare till grundskolans senare år i matematik, teknik och no-ämnen. Det är meriterande med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 februari 2017