Lärare i Ma/NO/TK till IVAS-grund åk 7-9 på Berzeliusskolan

Sista ansökningsdatum: 2017-06-06
Referensnummer: 2017/483
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: 2017-08-09

Kontaktperson:
Jonas Gårdstam, 013-20 71 18
Fackliga representanter:
Fackliga företrädare på Berzeliusskolan, 013-207400

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förutom ordinarie klasser inom grundskolan finns spetsutbildning i matematik/no, idrottsprofil och IVAS som är en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos inom autismspektrat. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen. På gymnasiesärskolan finns programmet för estetisk verksamhet och programmet för samhälle, natur och språk inom det nationella programmet samt individuella programmet. Totalt finns ca 1700 studerande till höstterminen varav 670 inom grundskolan och 240 anställda på skolan. 

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Berzeliusskolan IVAS skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen och anpassar densamma till de enskilda elevernas olika behov. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakter och genomför utvecklingssamtal. I tjänsten ingår även en del resurstid.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare till grundskolans senare år i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Önskvärt att du är behörig i samtliga ämnen, dock inget krav. Det är vidare meriterande om du har särskild utbildning för att arbeta med elever med autismspektrumstörning och/ eller erfarenhet av sådant arbete. 

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 7 juni 2017