Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i musik till Katedralskolan, deltidSista ansökningsdatum: 2017-03-12
Referensnummer: 138944

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Lars Uhlin, 013-20 75 52

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor. Utbildning och utveckling är våra honnörsord. För oss är helhetstänkande och samverkan över program- och ämnesgränser viktigt. Skolan har ca 1100 elever och 120 anställda.

Katedralskolan har Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, International Baccalaureate (IB) samt Språkintroduktionsprogrammet.

Arbetsbeskrivning

Vi behöver omgående täcka upp behovet av en lärare i musik fram till vårterminens slut. Tjänsten innebär undervisning av elever i musik på Språkintroduktionsprogrammet. Målet för dessa elever är att bli behöriga till gymnasiet.

Kvalifikationer

Lärarlegitimation för undervisning i musik.

Du ska vara en tydlig och engagerad ledare i klassrummet och där kunna skapa struktur och ett tryggt klassrumsklimat och i det ha förmågan att kunna bygga goda relationer med och mellan elever utifrån skolans löpande värdegrundsarbete. Du ska samverka med medarbetare i planering och bedömning.

Kontaktpersoner

Lars Uhlin, rektor, tel. 013-207552
Anders Hellmér, facklig företrädare LR, tel. 013-207547

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 12 mars 2017