Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i samhällskunskap till Birgittaskolan/IVASSista ansökningsdatum: 2016-09-30
Referensnummer: 114100

Anställningsform: Visstidsanställning 3-6 månader

Kontaktperson:
Sehaveta Kaniza rektor, 013-20 77 79
Anne Jonsson, HR konsult, 013-20 76 81/ 26 33 49

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Birgittaskolans gymnasium tillhör enheten Birgittaskolans gymnasium och vuxenutbildning. Birgittaskolan bedriver vuxenutbildning både på grundläggande och gymnasienivå och SFI-utbildning samt en mot inriktning mot vård och omsorg. Våra lokaler ligger i Kunskapsgallerian Linné.

IVAS är en enhet på Birgittaskolan, som riktar sig till elever med autismspektrumtillstånd. På IVAS kan man läsa naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och två introduktionsprogram: preparandutbildning och individuellt alternativ. Vi arbetar i små klasser med individbaserad undervisning, för att kunna hjälpa våra elever i såväl studier som med den personliga utvecklingen. Vi lägger stor vikt vid individbaserat bemötande och vi samarbetar nära föräldrar och vårdnadshavare.

Arbetsbeskrivning

Vi är organiserade i tre arbetslag som leds av arbetslagsledarna och samtliga team arbetar i ett öppet och gott arbetsklimat. Vi arbetar tillsammans och med internutbildning för att komma så långt som möjligt i arbetet med vår kunskapsinhämtning, nya undervisningsmetoder och förståelsen för funktionshindret.

De elever som är inskrivna på introduktionsprogram läser både grundskoleämnen samt delar eller hela gymnasiekurser. IVAS har även en slöjd-, och en bild sal samt ett litet gym för våra elever.

Kvalifikationer

IVAS söker en vikarierande lärare i samhällskunskap till gymnasiet. Du ska vara legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap.

Vi söker dig som:

  • som har goda ämneskunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument
  • Du har förmågan att se elevers olika behov, tar hänsyn till deras individuella förutsättningar och får elever att växa och utvecklas.
  • Du har god samarbetsförmåga och kan se helheten för elevens skolsituation. Du är bra på att skapa relationer och arbetar lösningsfokuserat.
  • Vi söker dig som har ett stort engagemang för elever inom autismspektrum och som vill engagera dig i att arbeta i denna verksamhet och få eleverna att växa och utvecklas. Du är intresserad av och nyfiken på att arbeta med elever i behov av stöd och att utvecklas inom specialundervisningen.
  • Du har tålamod, är flexibel och jobbar bra i lag och kan jobba målinriktad med långt tidsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Till din ansökan, bifoga lärarlegitimation. Har du inte legitimation ska examensbeviset bifogas.Har du inte fått ditt examensbevis, bifoga ett studieintyg med uppgifter om inriktning på lärarexamen och avslutade kurser med poäng.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 30 september 2016