Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare i teknik till BerzeliusskolanSista ansökningsdatum: 2017-06-11
Referensnummer: 154388

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader

Kontaktperson:
Linda Eklund, 013-20 74 32
Mattias Dahlgren, 013-26 37 09

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Berzeliusskolan är en attraktiv, nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Berzeliusskolans gymnasium omfattar Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Språkintroduktionen. Dessutom erbjuds ett påbyggnadsår på Teknikprogrammet, T4, med specialisering inom nätverksteknik. Förutom ordinarie klasser inom grundskolan finns spetsutbildning inom matematik/NO, idrottsprofil och NO-inriktning. Totalt finns ca 1600 studerande, varav ca 850 på gymnasiet, och 240 anställda på skolan.

Arbetsbeskrivning

Som lärare på Berzeliusskolan skapar du förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. I tjänsten ingår undervisning i kursen teknik 1 på teknikprogrammet och i ämnet teknik på Språkintroduktionen. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera detta med eleven. Du deltar i arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevhälsoarbete, tar föräldrakontakter och genomför utvecklingssamtal.

Kvalifikationer

Du är legitimerad gymnasielärare med behörighet teknik för grundskolans högstadium och gymnasiet. Du ser vikten av att elevernas utbildning utgör en helhet där dina ämnen är en del. En av dina styrkor är att bedöma elevernas lärprocess samt att kommunicera detta med eleven. Du brinner för pedagogisk utveckling och är intresserad av att samverka med dina kollegor, både inom ämnet och över ämnesgränserna. Som person är du utåtriktad, har lätt för att kommunicera med ungdomar och är bra på att bygga relationer med andra människor.

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 40 % från  2017-08-09 till och med 2018-06-20.

I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är nämligen idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Här är kreativitet, mångfald och jämställdhet minst lika viktigt som att ligga i framkant när det gäller världsledande högteknologi och nytänkande forskning. Tillsammans förbättrar vi våra invånares vardag och framtid. Linköping - Där idéer blir verklighet.

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 11 juni 2017