Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare med specialpedagogisk kompetens till sjukhusskolanSista ansökningsdatum: 2016-08-01
Referensnummer: 93997

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Anderz Bergholtz, 013-20 87 38
Kristina Lindberg, 010-103 42 18

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Inom sektionen för resurs- och stödverksamhet finns flera olika verksamheter som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd (resursteam, korttidsskola, resursskolor och sjukhusskola). Det finns också ett uppföljningsuppdrag gällande skolgång för barn och ungdomar som placerats på behandlingshem. Medarbetarna inom sektionen har specialistkunskap inom många olika områden, vilket ger en bred kompetens med möjlighet till stort kunskapsutbyte mellan verksamheterna.

Sjukhusskolan vänder sig till alla barn/elever som vårdas på sjukhus. Varje elev ska undervisas utifrån sina behov och förutsättningar och undervisningen ska så långt som möjligt motsvara elevens ordinarie undervisning. Sjukhusskolan arbetar på uppdrag av elevens hemskola med vilken man har kontinuerlig kontakt.

Vi söker nu en leg. lärare med önskvärd speciallärarutbildning alternativt specialpedagogutbildning till Sjukhusskolan.

Arbetsbeskrivning

Din roll vid Sjukhusskolan är att möta elever som primärt finns inom barn – och ungdomspsykiatrin, men även på Barnsjukhuset.

All undervisning sker utifrån elevens behov och förutsättningar och du förväntas b.la:

  • Erbjuda undervisning i flertalet skolämnen.
  • Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som befinner sig i svåra och komplexa situationer.
  • Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter.
  • Samverka med andra lärare i arbetet, för att eleven ska nå vissa utbildningsmål och även förbereda återgång till hemskola. 
  • Samverka med eleverna för att göra Sjukhusskolan till en god miljö för utveckling och lärande. Varje elev ska vara delaktig i planering och utvärdering av sin skolgång på Sjukhusskolan.                           
  • Samverka med föräldrar, hemskola, professionella inom vården samt andra för Sjukhusskolan viktiga samarbetspartners

Arbetsplatsen är placerad på Sjukhusskolan, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och vi arbetar med elever från Region Östergötland.

Kvalifikationer

Du som söker tjänsten har lärarlegitimation med bred ämneskompetens mot högstadiet och/eller gymnasiet och önskvärt är att du också har en vidareutbildning som speciallärare eller specialpedagog. Du bör ha mångårig pedagogisk erfarenhet av att ha arbetat och undervisat barn och ungdomar i mycket svåra situationer. Du bör också ha erfarenhet av undervisning i små grupper samt varit verksam som undervisande lärare de senaste åren.

Vi söker dig som är engagerad i och för barn i behov av särskilt stöd och som söker en pedagogisk utmaning. Du trivs med att arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och du får möjlighet att vara kreativ då varje elevs behov är i fokus. Du kommer att arbeta med pedagogiska kartläggningar och individuella planeringar som innebär att höga krav ställs på din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Som person är du trygg i dig själv och kan skilja på det personliga och professionella. Att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt är en självklarhet för Dig. Du ser sammanhang och prioriterar rätt frågor, lyssnar in och skapar förståelse samtidigt som Du agerar och är flexibel vid förändringar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Körkort krävs.

Är Du medarbetaren som kan förändra och göra skillnad både för Dig själv och för andra? Har Du förmåga att tänka utanför boxen och tillsammans göra det möjliga möjligt? Då är Du välkommen till oss på Sjukhusskolan!

I Linköpings kommun har du en friskvårdspeng på 2500 kr per år samt goda möjligheter till fortbildning. 

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 1 augusti 2016