Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Lärare med utvecklingsuppdrag i förskoleklassSista ansökningsdatum: 2016-06-23
Referensnummer: 106028

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Kontaktperson:
Monica Shaffeir, 013-20 75 10

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Atlasskolan ligger på Garnisonen - en dynamisk skola mitt i ett dynamiskt område! Vi är en expanderande F - 6 skola med elever både från närområdet och från andra delar av kommunen. Många elever söker sig hit för vår språkinriktning, andra för att vi erbjuder en trygg, positiv och resultatinriktad arbetsmiljö. Språkinriktningen innebär att våra elever har utökad timplan i engelska redan från årskurs 1 och att de redan från skolstarten kan få prova på spanska i lekfulla former. Från och med årskurs fyra börjar våra elever läsa franska, spanska och tyska som skolämne. Det är vi ganska ensamma om i Sverige att erbjuda! Förutom våra vanliga 12 klasser har vi även en engelsk/portugisisk sektion med tre klasser. I dessa klasser är undervisningsspråket engelska och eleverna och deras familjer vistas tillfälligt i Sverige. Föräldrarna arbetar/gästforskar eller gästföreläser på universitetet eller i näringslivet.

Kollegiet består av ett glatt gäng personer som prioriterar samarbete, spänning, omtanke och delaktighet.  Kompetensen är hög och våra resultat mycket goda.

Vi bygger nu strukturer och utvecklingsformer inför framtiden och letar efter en person som vill vara med och leda den utvecklingen i förskoleklass.

Arbetsbeskrivning

Klasslärare i förskoleklass med ett utvecklingsuppdrag att skapa en verksamhet som baseras på de allmänna råden och de kommande kursplanerna. Vi prövar också nya metoder och verktyg för bedömning och utvärdering i förskoleklass. Anställningsform kan diskuteras utifrån din behörighet. I klassen finns ytterligare en pedagog och resursperson/ personer från fritidsavdelningen som är knuten till årskursen.

Kvalifikationer

Legitimerad förskollärare eller F-3 lärare med intresse för skolutveckling

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 juni 2016