Lärare Särvux

Sista ansökningsdatum: 2016-08-22
Referensnummer: 2016/1210
Antal lediga tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: Heltid
Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde: 2016-08-15

Kontaktperson:
Lilian Johansson, 013-20 75 86
Helena Djerf, 013-20 75 71
Fackliga representanter:
Malin Bjärnlid, Lärarnas Riksförbund, 013-20 76 15
Sandra Wahlström - Lärarförbundet , 013-20 73 86

Ansök här!

Om arbetsplatsen

Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor gymnasieskolor med nära 1 400 gymnasieelever, 250 vuxenstuderande och 250 anställda. Vi erbjuder utbildningar inom ett stort antal nationella program inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola, samtliga introduktionsprogram, samt vuxenutbildning. Anders Ljungstedts gymnasium ser entreprenörskapet som en viktig del i undervisningen och vi samarbetar med näringsliv och arbetsmarknad på olika sätt.

Arbetsbeskrivning

Anders Ljungstedts gymnasium söker dig!
Du som är grundskollärare, med behörighet i svenska, matematik och engelska, samt har erfarenhet av arbete inom särskolan och elever/studerande med funktionsnedsättning.

Största delen av tjänsten kommer under läsåret 16/17 vara inom Särskild utbildning för vuxna (Särvux), men en viss del även inom Gymnasiesärskolan (Gysär).

Utöver ovannämnda ämnen kommer tjänsten innehålla undervisning i ämnen av mer praktisk karaktär.

Som lärare på Anders Ljungstedts Gymnasium skapar du förutsättningar för lärande och kunskapsförmedlande, samt handleder mot målen för verksamheten.

Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen, samt kommunicera detta med eleven. Som lärare är du lyhörd och ser varje elev ur ett individperspektiv och anpassar ditt arbetssätt därefter. Som person har du lätt för att kommunicera med andra människor och god förmåga att uppmuntra och entusiasmera elever.

Kvalifikationer

Grundskollärarexamen med behörighet i ämnena  svenska, matematik och engelska, gärna speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.

Vi söker dig som kan tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Du är noggrann och väl medveten om skolans olika mål. Du kan och vill samarbeta bra med andra människor. 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. 

Vänligen bifoga din lärarlegitimation till din ansökan.
Har du ansökt om din legitimation och inte fått den, bifoga ditt examensbevis. Du som är nyexaminerad lärare bifoga ett studieintyg från dina avslutade studier.

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Nu är vi 150 000 invånare! Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

För mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här: http://www.linkoping.se/Jobba-hos-oss

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi rekryteringsverktyget MyNetwork. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av PUL (personuppgiftslagen).Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde.

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Mer information om kommunens hantering av personuppgifter, offentliga handlingar och sekretess hittar du här:

www.linkoping.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/

Ansök här!

Senast uppdaterad den 23 augusti 2016